• Mvo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Iets teruggeven aan de maatschappij

Enkel geld geven is “too easy”. De uitdagingen in ons MVO beleid liggen vooral in het concretiseren van doelstellingen en acties. De vergroening van ons woon-werk verkeer is bvb a nice to have?. Logistiek slim afstemmen met onze klanten, het faciliteren van circulair ondernemen en het aanbieden van duurzame innovatieve diensten zijn must-haves. Daar maken we het verschil. We willen al onze stakeholders inspireren en wijzen op het gemeenschappelijke doel: een wereld waarin veiligheid en welzijn vaste verworvenheden zijn.

Ontdek het eerste Vandeputte duurzaamheidsrapport waarmee u op een toegankelijke manier het MVO beleid van dichtbij kan opvolgen. U zal merken dat dankzij de 5 pijlers MVO vervat zit in de gehele werking en strategie van Vandeputte. ​​​​

Download het duurzaamheidsrapport