Sustainable Safety

Meer dan 1 miljoen mensen duurzaam beschermen op de werkvloer

 

Van de keuze van onze leveranciers tot de service aan onze klanten: elke activiteit heeft onvermijdelijk
een impact op het milieu en de maatschappij waarin we actief zijn.

Sinds 2022 hebben we een nieuwe strategie gebaseerd op 4 overkoepelende pijlers en 10 commitments.
Met dezelfde middelen en input willen we meer impact creëren.
 

10 commitments tegen 2025:

 

Sustainable Ambassador

 

 • Alle medewerkers van Vandeputte zijn expert en ambassadeur van Sustainable Safety en helpen met kennis ter zake klanten om duurzame keuzes te maken.

 • Vandeputte is een topwerkgever die uitblinkt in organisational excellence.

 

Fair Chain

 

 • Vandeputte biedt een duurzaam assortiment van veiligheidsproducten en -diensten, zijn een actieve ketenregisseur mbt circulaire initiatieven en verwachten van onze leveranciers dat zij werken aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  70% van de totale omzet in 2025 komt van duurzame producten en -diensten.

 • Partners in circulaire veiligheid

 • Goede arbeidsomstandigheden doorheen de keten
  Alle Vandeputte leveranciers worden tegen 2025 geaudit en hun arbeidsomstandigheden zijn conform de Vandeputte Code of Conduct.

 

Green Distribution

 

 • Reduceren van de CO2 uitstoot

Het naleven van de wettelijke milieuvoorschriften geldt voor ons als een minimum.
We streven naar een continue verbetering van onze prestaties op het vlak van milieu door het stimuleren van het milieubewustzijn van onze medewerkers en het reduceren van ons energieverbruik, CO2- uitstoot, verbruik van verpakkingsmaterialen en afval.

 • Directe emissie
  Tegen 2025 reduceren we de CO2-uitstoot van bedrijfswagens met 40%. 80% van de nieuw aangekochte personenwagens zal volledig elektrisch zijn. Voor de lichte vracht, zal dit minstens de helft zijn.

 • Indirecte emissie
  Het transport naar klanten en de CO2-uitstoot van zeevracht die in onze opdracht wordt uitgevoerd zal met 15% geoptimaliseerd worden.

 • Afvalbeheer
  Vandeputte streeft constant naar het verminderen van de restafval en een meer gescheiden afvalinzameling.
  Het doel is om tegen 2025 25% van de afvalstromen groen te maken.
   
 • Minder en meer duurzame verpakking
  Tegen 2025 komt 30% van het omzetbedrag van Vandeputte van producten met een duurzame verpakking.

 

Maatschap-wij

 

 • Vandeputte draagt bij aan duurzame ontwikkeling op mondiaal en lokaal vlak 
  Solidariteit zit in ons DNA. Als maatschappelijk geëngageerd familiebedrijf betrekken wij onze medewerkers om bij te dragen en te investeren in duurzame ontwikkeling op mondiaal en lokaalvlak. Vandeputte vervult een actieve rol in verschillende samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties.
   
 • Vandeputte is dé referentie binnen Europa op vlak van duurzame veiligheids- en welzijnscultuur

 

Download het volledige duurzaamheidsrapport