Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Iets teruggeven aan de maatschappij, dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Vandeputte.

Gewoon maar geld geven is té gemakkelijk: wij willen de wereld een veiligere plek maken. De uitdagingen in ons MVO beleid liggen vooral in het concretiseren van doelstellingen en acties.

Hoe doen wij dit in de praktijk?

Het vergroenen van het woon-werk verkeer is een nice-to-have. Slim logistiek afstemmen met onze klanten, circulair ondernemen en het aanbieden van duurzame, innovatieve diensten zijn must-haves.

Het MVO verhaal van Vandeputte doen we niet alleen. We betrekken jou: onze klanten, leveranciers en onze medewerkers.

Waarin maakt vandeputte het verschil?

 

Ons MVO beleid is gericht op 5 pijlers. Deze pijlers zijn geselecteerd op basis van thema’s uit de GRI standardsSDG’s en ISO 26000 en zijn hier aan gelinkt:

 

Maatschapp(wij)

Vandeputte is een familiebedrijf met meer dan 70 jaar aan ervaring en problemen oplossen doen wij samen. Onze medewerkers krijgen de middelen en denken zelf na over ideeën.

Daarnaast stimuleren we ook de veiligheidscultuur in andere bedrijven. Heb je onze laatste motivatiecampagnes al gezien?

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste veiligheidsvideo’s en tutorials of neem je liever deel aan The Safety Summit, hét evenement voor veiligheid op het werk.

 

Een paar van onze doelen

 • Tegen 2020 presteren onze medewerkers jaarlijks minstens 300 uren vrijwilligerswerk.

 • Vandeputte ontwikkelt sensibiliseringsacties over welzijn en veiligheid op het werk.

 • Tegen 2020 heeft de tweejaarlijkse Safety Summit minstens 800 deelnemers.

Happy People

 

 

Iedereen is ondernemer en met die ambitie draagt elke Vandeputte medewerker zijn steentje bij om onze ambitie te realiseren: 1 miljoen mensen op het werk beschermen, elke dag opnieuw. Een veilige werkplek, waar onze werknemers zich kunnen ontplooien is de missie van ‘Happy People’.

71% van alle werknemers neemt al deel aan solidariteitsacties en projectgroepen.

Bovendien organiseren we yogasessies, persoonlijke sportprogramma’s en gaan wij voor de titel ‘FIT BEDRIJF’ tegen 2020.

Een paar van onze doelen

 • Tegen 2020 peilen wij elke 2 jaar naar de mentale veerkracht van onze medewerkers en zijn de resultaten positiever ten opzichte van 2018.

 • Tegen 2020 krijgt elke medewerker gemiddeld 3 dagen opleiding per jaar.

Fair Chain

Zaken doen met respect voor mens en milieu, dat is waar fair chain voor staat. Samen met onze leveranciers bouwen we aan een eerlijke keten. Dit betekent een duurzaam en transparant aankoopplan.

Ook de eigen merken GSA en Samurai onderwerpen we aan duurzame selectiecriteria. Tegen 2025 voldoen daarom minstens 15% van de leveranciers van alle ingekochte goederen onder de eigen merken aan deze eisen.

Een paar van onze doelen

 • Tegen 2020 zijn alle actieve leveranciers in kaart gebracht en ingeschaald op basis van de geselecteerde duurzaamheids KPI’s.

 • Tegen 2020 zijn 15% (aantal) meer producten in het actieve portfolio circulair of duurzaam.

Green Distribution

We streven continu naar verbetering van onze prestaties op het vlak van milieu. Veiligheidsvoorschriften worden steeds strenger en universeler.  Door onze bronnen en processen steeds efficiënter te gaan gebruiken streven we ernaar om afval en uitstoot te reduceren.

Vandeputte heeft beleidsverklaringen op vlak van milieu, welzijn en kwaliteit. Hiermee waarborgen we onze compliance.

Een paar van onze doelen

 • Tegen 2020 blijft het relatief energieverbruik status quo ten opzichte van 2017.

 • Tegen 2020 is elke vestiging voorzien van zonnepanelen.

 • Tegen 2020 engageert Vandeputte zich om een meetbare doelstelling te formuleren voor het gebruik van gerecycleerde en/of gecertificeerde materialen in de verpakking.

We Do Care!

We garanderen producten en diensten die onze klanten ontzorgen, maar vooral maximaal beschermen. Veiligheid, efficiëntie en tevredenheid verhogen, doen we door het juiste advies aan te bieden in combinatie met de juiste ‘Safety Services’.

Zo zorgen we voor een langere levensduur van onze producten. Gebruiksvriendelijke distributie automaten waar je je PBM’s zelf ophaalt en inlevert, of een CO2-wastechniek waardoor kleding beter reinigt.

Een paar van onze doelstellingen

 • Tegen 2020 heeft 30% van onze productlanceringen een innovatief karakter.

 • In 2018 streven we naar conformiteit aangaande de nieuwe wetgeving General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Tegen 2020 bevragen we ook het belang van MVO bij onze klanten.

Op naar een veiligere wereld!

MVO zit vervat in de werking en strategie van Vandeputte. We willen dat iedereen die bij Vandeputte betrokken is, een MVO-beleving krijgt.

Als je als bedrijf morgen nog wil ondernemen dan moet je gewoon op een duurzame manier werken.