Pharmaceutische industrie

Beschermingsmiddelen ontworpen om contaminatie aan het product- of onderzoeksproces te beperken.

Kleding

Deze kleding werkt als een filter die ervoor zorgt ervoor dat verspreiding van deeltjes door de drager wordt voorkomen.

Handbescherming

De meest geschikte handschoenen voor fijne werkzaamheden in de farmaceutische industrie die de handen en het te behandelen product beschermen

Voetbescherming

Veiligheidsschoenen geschikt met een hygiënische schacht. Gemakkelijk afwasbaar, zodat contaminatie wordt beperkt.

Gelaatsbescherming

Autoclaveerbare gelaatsschermen en goggles speciaal ontwikkeld voor de pharmaceutische industrie en cleanrooms

Adembescherming

Producten die geschikt zijn om de dragers te beschermen tegen stofpartikels en/of gas. Zowel voor kortstondig als langdurig gebruik

Valbeveiliging

Valbeveiliging die geschikt is voor jet betreden van besloten ruimtes, die eenvoudig en comfortabel is in gebruik.

Gasdetectoren

Gasdetectie die eenvoudig is in gebruik en minimaal onderhoud vereist. Zorg voor een tijdige waarschuwing bij mogelijks zuurstofgebrek of een te hoge concentratie van gevaarlijke stoffen.

Hygiëne en huid

Zorg voor steeds propere en niet besmette handen bij de productie en manipuleren van kritische producten.

Nooddouches en oogspoeling

Om chemische brandwonden en/of contaminatie tot een minimum te beperken bij een grote spill van gevaarlijke producten in de ogen en/of op het lichaam.

Beheer gevaarlijke stoffen

Beperk nevenschade door een mogelijke spill van gevaarlijke producten preventief in te dijken of veilig op te ruimen.

Ontdek tijdens dit boeiende webinar welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen het meest geschikt zijn voor de farma-industrie en waarom.

De verschillende componenten van een motorunit en hoe je deze samenstelt

Wat is een davit systeem en wanneer heb je het nodig?

De 5 grootste valkuilen bij gasdetectie

Alles wat je moet weten over face fit testen