WE WANT TO GET TO KNOW YOU

Vandeputte wil niet zomaar een distributeur zijn die pakjes van A naar B verstuurt, maar een partner die zoekt naar klantgerichte oplossingen. In onze visie moeten investeringen in veiligheid zich op termijn altijd terugbetalen, zowel financieel als in een hogere mate van welzijn en productiviteit.

Hiervoor werd Return on Safety® ontwikkeld, een unieke methodologie om de klant actief te ondersteunen bij zijn veiligheids- en welzijnsbeheer.

Het Return on Safety concept laat u toe om u meer dan ooit voor de volle 100% toe te leggen op de continuïteit van uw core business, terwijl Vandeputte u adviseert om onnodige kosten te voorkomen en extra rendement te creëren.

Het vertrekpunt daarbij is een grondige analyse van het specifieke veiligheidsproces van een organisatie, van risicoanalyse tot implementatie.

Onze dienstverlening omvat - naast advies rond productselectie - ook aanbevelingen m.b.t. de organisatie van bestelprocessen, voorraadbeheer, interne distributieprocessen, inzetbaarheid van middelen, specifieke opleidingen voor de gebruikers, onderhoud en keuring, etc.

De belangrijkste concrete resultaten van onze Return on Safety® procesmethodologie zijn:

  • inefficiënties in het veiligheidsproces vermijden
  • een reductie van consumptie en verspilling
  • een verhoging van de beschikbaarheid
  • het verminderen van de administratieve kosten
  • een betere bescherming en een verhoging van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers
  • een positieve impact op de productiviteit