• Home
  • Nieuws
  • Vlitex: branddekens voor het uitdoven van batterijbranden

Vlitex: branddekens voor het uitdoven van batterijbranden

Jammer genoeg worden we regelmatig geconfronteerd met autobranden. Vaak zien we deze langs de kant van de weg maar ook thuis. In garages bijvoorbeeld kan je auto of fietsbatterij makkelijk vuur vatten. 

Elektrische auto's brengen levensgevaarlijke risico's met zich mee doordat de auto's tijdens het laden in brand kunnen vliegen. Door branddekens over de autobrand te trekken dooft men een in brand staand voertuig binnen enkele minuten. Branddekens zijn niet alleen geschikt voor autobranden maar kunnen ook van toepassing zijn voor andere voertuigen zoals fietsbatterijen, motors, heftrucks, …

 

Wat is een branddeken? 

Een branddeken is een deken van brandvrij materiaal, meestal glasvezelweefsel. Het is geschikt voor gebruik bij niet-blusbare batterijbranden, bijvoorbeeld in elektrische auto's of bij elektrische fietsen, omdat het bestand is tegen bijzonder hete temperaturen. Een branddeken kan een brand op betrouwbare wijze onder het deken houden en zo de omgeving langdurig beschermen.

 

        
Branddeken elektrische auto   Branddeken elektrische fiets

 

Hoe werkt een branddeken?

Het gebruik van branddekens bij voertuigbranden is voor veel brandweerkorpsen dagelijkse kost. Een branddeken wordt door twee brandweerlieden over een brandend voertuig getrokken en dooft het vuur in zeer korte tijd.


Bij branden met elektrische auto's ligt dat anders. Een accu kan meerdere uren branden. Het deken dient als brandbarrière en beschermt de omgeving tegen hitte, rook en in geval van exploderende batterijcellen tegen rondvliegende onderdelen. Een branddeken is dus geschikt om een brand in te dammen. Het houdt namelijk de hoge temperaturen weg van de omgeving en sluit de zuurstoftoevoer af. Wanneer het over het brandende object wordt gelegd, vermindert het binnen enkele seconden de rookontwikkeling en voorkomt het dat de vlammen zich naar de omgeving verspreiden. 

 

 

Waarom is het zo moeilijk om een batterijbrand te bestrijden?

Omgaan met elektrische auto's is een bijzondere uitdaging voor brandweerlieden. Dat komt omdat de energieopslageenheden in het voertuig een zeker brandgevaar inhouden - na een ongeval, door oplaad- of ontwerpfouten of door hoge temperaturen. En zelfs tot 72 uur lang!

 

Hoe brandt een batterij?

Een oplaadbare batterij bevat veel kleine lithium-ioncellen. Als één cel vlam vat, ontsteekt de hitte de volgende cel. Er ontstaat dus een kettingreactie, de zogenaamde "thermische runaway". Deze kettingreactie is moeilijk te stoppen. De batterij zou moeten worden afgekoeld tot onder ca. 70 °C.

 

Hoe reageert een batterijbrand op water?

In het kader van het ALBERO-project werd de behandeling van voertuigen met alternatieve aandrijving op veerboten onderzocht. Daarbij werd onderzocht of water uit sprinklersystemen een accubrand zou  kunnen bedwingen. Resultaat: Nee, het tegendeel is het geval. Het water wakkert de brand juist aan.

Water kan worden gebruikt als koelmiddel om de temperatuur van de batterij onder 70 °C te brengen en zo de "thermische runaway" te onderbreken. Hiervoor zijn echter aanzienlijke hoeveelheden nodig. Tesla zegt bijvoorbeeld dat voor het blussen van een brand in zijn voertuigen ongeveer 12.000 liter bluswater nodig is.

 

 

Welke andere nieuwe methoden worden gebruikt voor batterijbranden en hoe moeten deze worden geëvalueerd?

 

1. Container voor het dompelen van het voertuig

Een container wordt gevuld met water en het voertuig wordt erin ondergedompeld. 
Nadelen: hoge kosten en totaal verlies van het voertuig.

 

2. Bluslans

Een lans wordt met grote kracht in de accumulator gedreven en er wordt selectief water doorheen gespoten.

Nadelen: Precieze plaatsing van de lans is moeilijk, vaak is de accu niet goed bereikbaar.

 

3. Plastic zak met watervulling

Met behulp van een kraan wordt het voertuig in een soort reusachtige Ikea-zak gehesen. Tot de hoogte van de accu wordt deze gevuld met water.

Nadelen: grote inspanning door kraan en grote waterbehoefte, systeem is ingewikkeld, hoge prijs en kan maar één keer worden gebruikt.

 

Ontdek alle producten