Focus op toepassingen

Het is vaak moeilijk om medewerkers op een goede manier te beschermen bij het uitvoeren van zeer specifieke werkzaamheden. Voor een aantal toepassingen (bvb. lassen, werken in besloten ruimten, verfspuiten,…) zetten we hier de belangrijkste normeringen, selectiecriteria en producten op een rij.

Bescherming tegen elektrische vlamboog

Een vlamboog - ook wel Arc Flash genoemd - is een ontlading (door de lucht) van hoog- of laagspanningsstroom en dit tussen geleidende delen. Dit risico doet zich vooral voor bij het onderhoud van elektrische installaties. Een vlamboog is vaak het gevolg van  een menselijke fout (bvb. laten vallen van gereedschap tussen onder spanning staande delen van een installatie). De stroom die vrijkomt bij een vlamboog zorgt voor een explosie van een grote hoeveelheid warmte-energie. Het belangrijkste menselijk risico is dan ook het gevaar op zeer ernstige tot zelfs dodelijke brandwonden.

Download


Lassen

Lassen is het verbinden van materialen, waarbij ze op de verbindingsplaats in vloeibare of deegachtige toestand worden gebracht door toedoen van warmte en/of druk. Hierbij zal er eventueel materiaal met (ongeveer) dezelfde smelttemperatuur worden toegevoegd. Hiervoor is warmte nodig die, afhankelijk van het lasproces, afkomstig kan zijn van een elektrische boog, een brandbaar gasmengsel of een chemische reactie. De warmtebron zal een voldoende hoge temperatuur moeten hebben om de materialen tot smelten te kunnen brengen. Vandeputte ontwikkelde voor u een brochure specifiek voor deze toepassing.

Download


Werken in stoffige omgevingen

Stof ontstaat als vaste materialen vergruisd worden, algemeen kan men stellen dat hoe kleiner het stof hoe gevaarlijker. Het kan gaan van houtstof, asbest, kwartsstof, lasrook, bacteriën, virussen, steenstof, verfdeeltjes, roetstof, veevoeders, grondstof enz… tot actieve bestanddelen van medicijnen in de farmaceutische nijverheid, een wereld van stof dus. Vandeputte ontwikkelde voor u een brochure specifiek voor het werken in deze omstandigheden.

Download


Verven en verfspuiten

Verven is het aanbrengen met borstel, verfspuitpistool of rol van verf op een te schilderen oppervlak. Bij verfspuittoepassingen wordt er verf vanuit een recipiënt aangezogen en vervolgens verstoven op het te verven of te behandelen oppervlak. Vaak gebeuren deze werkzaamheden in een speciaal daarvoor ontworpen spuitcabine of verfstraat. Deze cabines of verfstraten zijn meestal voorzien van een afzuigsysteem voor het afvoeren van de overtollige verfdeeltjes en solventen (oplosmiddelen).

Bij deze werkzaamheden horen ook vaak de voorbereiding (behandelen of schuren) en het reinigen van het gebruikte materiaal waarbij specifieke gevaren kunnen optreden. Vandeputte ontwikkelde voor u een brochure specifiek voor deze toepassing.

Download


Werken in besloten ruimten

Een besloten ruimte is een ruimte :

  • die niet bestemd is voor een continu verblijf van werknemers
  • met een besloten karakter
  • met beperkte of moeilijke toegangsmogelijkheden (ook voor hulpverleners)
  • een beperkte natuurlijke ventilatie
  • waar een gevaarlijke atmosfeer aanwezig is of kan zijn

Vandeputte ontwikkelde voor u een brochure specifiek voor het werken in deze omstandigheden.

Download


EVACUATION AND MEDICAL EQUIPMENT

Heeft jouw organisatie het juiste veiligheidsmateriaal ter beschikking voor alle risico's en medewerkers? Het innovatieve evacuatie gamma laat je slachtoffers op een vlotte en comfortabele manier evacueren.

Download