Focus op toepassingen

Het is vaak moeilijk om medewerkers op een goede manier te beschermen bij het uitvoeren van zeer specifieke werkzaamheden. Voor een aantal toepassingen (bvb. lassen, werken in besloten ruimten, verfspuiten,…) zetten we hier de belangrijkste normeringen, selectiecriteria en producten op een rij.

Bescherming tegen elektrische vlamboog

Een vlamboog - ook wel Arc Flash genoemd - is een ontlading (door de lucht) van hoog- of laagspanningsstroom en dit tussen geleidende delen. Dit risico doet zich vooral voor bij het onderhoud van elektrische installaties. Een vlamboog is vaak het gevolg van  een menselijke fout (bvb. laten vallen van gereedschap tussen onder spanning staande delen van een installatie). De stroom die vrijkomt bij een vlamboog zorgt voor een explosie van een grote hoeveelheid warmte-energie. Het belangrijkste menselijk risico is dan ook het gevaar op zeer ernstige tot zelfs dodelijke brandwonden.

Download


EVACUATION AND MEDICAL EQUIPMENT

Heeft jouw organisatie het juiste veiligheidsmateriaal ter beschikking voor alle risico's en medewerkers? Het innovatieve evacuatie gamma laat je slachtoffers op een vlotte en comfortabele manier evacueren.

Download