• Home
  • Nieuws
  • Gewijzigde regelgeving voor opslag van lithium-ion batterijen

Gewijzigde regelgeving voor opslag van lithium-ion batterijen

Lithium-ion batterij

De opkomst van lithium-ion batterijen en accu's heeft de manier waarop we energie opslaan en gebruiken ingrijpend veranderd. De opslag van dit type batterijen is echter niet zonder risico. De nieuwe PGS37-2 richtlijnen zijn dan ook van groot belang voor iedereen die met lithium-ion batterijen werkt.

Deze energiebronnen zijn niet alleen veelvoorkomend in persoonlijke apparaten zoals telefoons en laptops, maar ook in scanners, zaklampen, vorkheftrucks en andere elektrische en hybride voertuigen.

 

Risico's van lithium-ion batterijen

Lithium-ion batterijen kunnen instabiel worden bij diverse omstandigheden:

  • Overladen
  • Diepontladen
  • Hoge en lage temperaturen
  • Bij impact zoals een slag of stoot

In het ergste geval kunnen deze omstandigheden leiden tot kortsluiting, thermal runaway, ontploffingsgevaar en zelfontbranding. Hierbij komen giftige stoffen vrij. Daarnaast zijn lithiumbranden niet of moeilijk te blussen wat een enorm groot risico vormt voor hulpverleners, omstanders en bewoners.

Lees ook: Hoe blus je een batterijbrand?

 

PGS 37-2: Een cruciale richtlijn voor opslag van lithium-ion batterijen

PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, wat een reeks richtlijnen en voorschriften bevatten in Nederland met betrekking tot de opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen.

Hoewel de regels momenteel enkel van toepassing zijn in Nederland, is het toch een verstandige zaak om ook in België en Frankrijk alvast voorbereidingen te treffen en de juiste maatregelen te nemen.

PGS 37-2 is specifiek gericht op de opslag van lithium-houdende energiedragers. Het is een gedetailleerde set regels en voorschriften om de risico's rondom lithium-ion batterijen te minimaliseren en de veiligheid te waarborgen bij de opslag van gevaarlijke stoffen.

De definitieve versie van PGS 37-2 werd in december 2023 gepubliceerd.

De voorschriften leggen strikte criteria op voor de opslag van energiedragers die lithium bevatten. Deze omvatten specifieke vereisten zoals de voorkeursplaatsing op de begane grond, brandcompartimentering, en een brandwerendheid van 60 en 90 minuten, vooral wanneer batterijen worden opgeladen binnen de opslagkast.

Meer informatie over wat deze richtlijnen net inhouden vind je op de officiële website van PGS.

 

Voorbereiding op de toekomst

Hoewel de wettelijke verankering van PGS 37-2 nog in afwachting is, is het van belang voor bedrijven en organisaties om zich voor te bereiden op de naleving ervan. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) biedt voorlopig al informatie over hoe te handelen in overeenstemming met de PGS-richtlijn: Vooruitlopen op toekomstige PGS-richtlijnen | Informatiepunt Leefomgeving

 

Loxxer – brandveilige laad- en opslagkasten voor lithium-ion batterijen

De veiligheidskasten van Loxxer zijn specifiek ontworpen voor de veilige opslag en het opladen van lithium-ion batterijen. In tegenstelling tot andere kasten zijn die van Loxxer speciaal ontworpen en grondig getest om te voldoen aan de unieke vereisten van lithium-ion batterijopslag, met het oog op de PGS37-2 richtlijnen.

De kasten van Loxxer zijn geoptimaliseerd om brand binnenin de kast te beheren, waardoor ze een KIWA-certificaat behaalden. Hiermee focussen ze sterk op brandwerendheid. 

Lees zeker ook: Loxxer – brandveilige laad- en opslagkasten voor li-ion batterijen

Loxxer - voorkant