• Home
  • Nieuws
  • 58 veiligheidspictogrammen volgens iso 7010 en hun betekenis

58 veiligheidspictogrammen volgens ISO 7010 en hun betekenis

Veiligheidspictogrammen zijn essentieel bij de inrichting van jouw werkplek. Ze hebben een eigen betekenis en zorgen ervoor dat jouw medewerkers meteen weten wat de risico’s zijn in een ruimte, hoe ze zich kunnen beschermen en wat ze moeten doen bij gevaar (bijvoorbeeld brand).

De norm ISO 7010 bundelt deze reeks aan pictogrammen en verdeelt ze in 5 groepen met elk een specifieke kleur en vorm:

  • Redding en evacuatie
  • Brandbestrijding
  • Gebod
  • Verbod
  • Waarschuwing

pictogrammen kleuren


 

In dit overzicht vind je de 57 meest voorkomende veiligheidspictogrammen mét hun betekenis en ISO code.

 

Download het overzicht in posterformaat

 

 

Redding en evacuatie (groen)

Het reddingsteken geeft de uitgang, nooduitgang, de weg naar een hulp- of reddingspost aan. Het is vierkant of rechthoekig van vorm. De achtergrondkleur is groen met een witte symboolkleur.

Deze veiligheidspictogrammen zijn belangrijk omdat ze de hulpverlening of evacuatie bij een ongeval of noodsituatie versnellen en vergemakkelijken.

Let op: pijlen zijn niet inbegrepen in ISO 7010 en moet je gebruiken in combinatie met een ander pictogram

Bekijk alle redding en evacuatiepictogrammen

pictogram nooduitgang links pictogram nooduitgang rechts pictogram eerste hulp ehbo
Nooduitgang links
ISO code: E001
Nooduitgang rechts
ISO code: E002
Eerste hulp
ISO code: E003
pictogram verzamelplaats evacuatie pictogram aed pictogram oogdouche
Verzamelplaats evacuatie
ISO code: E007
AED
ISO code: E010
Oogdouche
ISO code: E011
pictogram nooddouche pictogram pijl rechts groen pictogram pijl rechts boven
Nooddouche
ISO code: E012
Richtingaanwijzer rechts
ISO code: A090
Richtingaanwijzer rechts boven
ISO code: A045

 

Brandbestrijding (rood)

Als werkgever moet je de juiste maatregelingen treffen om brand te voorkomen of doeltreffend te bestrijden.

Pictogrammen voor brandbestrijding, zijn steeds vierkant. De kleurencombinatie is een rode achtergrond met een wit symbool dat het brandbestrijdingsmateriaal voorstelt en de bijhorende tekst in wit.

Bekijk alle pictogrammen voor brandbestrijding

 

pictogram brandblusser pictogram blusslang pictogram brandladder
Brandblusapparaat
ISO code: F001
Blusslang
ISO code: F002
Brandladder
ISO code: F003
pictogram brandmelder pictogram telefoon brandalarm pictogram pijl rechts rood
Brandmelder
ISO code: F005
Telefoon voor brandalarm
ISO code: F006
Richtingaanwijzer rechts rood
ISO code: A090R
pictogram pijl rechts boven rood    
Richtingaanwijzer rechts boven rood
ISO code: A045R
   

 

Gebod (blauw)

Wanneer een gebodsteken op de deur van een lokaal of in de nabijheid van een machine wordt aangebracht, ben je verplicht bent de aangeduide persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Het pictogram is altijd cirkelvormig, heeft een blauwe achtergrondkleur en een wit symbool dat het gebod omschrijft.

Bekijk alle gebodspictogrammen

pictogram gehoorbescherming verplicht pictogram oogbescherming verplicht pictogram veiligheidsschoenen verplicht
Gehoorbescherming verplicht
ISO code: M003
Oogbescherming verplicht
ISO code: M004
Veiligheidsschoenen verplicht
ISO code: M008
pictogram handschoenen verplicht pictogram beschermkledij verplicht pictogram handen wassen verplicht
Veiligheidshandschoenen verplicht
ISO code: M009
Beschermkledij verplicht
ISO code: M010
Handen wassen verplicht
ISO code: M011
pictogram handen aan de leuning verplicht pictogram gelaatsbescherming verplicht pictogram hoofdbescherming verplicht
Handen aan de leuning verplicht
ISO code: M012
Gelaatsbescherming verplicht
ISO code: M013
Hoofdbescherming verplicht
ISO code: M014
pictogram veiligheidsvest verplicht pictogram lichte ademhalingsbescherming verplicht pictogram ademhalingsbescherming verplicht
Veiligheidsvest verplicht
ISO code: M015
Lichte ademhalingsbescherming verplicht
ISO code: M016
Ademhalingsbescherming verplicht
ISO code: M017
pictogram valharnas verplicht    
Valharnas verplicht
ISO code: M018
   

 

Verbod (rood)

Een verbodspictogram geeft aan wat je niet mag doen waardoor gevaar zou kunnen ontstaan. Het is cirkelvormig en heeft een rode rand met een rode dwarsstreep.

In het zwart is het symbool dat het verbod beter omschrijft.

Deze pictogrammen moeten geplaatst worden waar de gevaarlijke toestand begint.

Bekijk alle verbodspictogrammen

pictogram roken verboden pictogram vuur, open vlam en roken verboden pictogram verboden voor voetgangers
Roken verboden
ISO code: P002
Vuur, open vlam en roken verboden
ISO code: P003
Verboden voor voetgangers
ISO code: P004
pictogram heftrucks verboden pictogram verboden voor personen met een pacemaker pictogram fotograferen verboden
Heftrucks verboden
ISO code: P006
Verboden voor personen met een pacemaker
ISO code: P007
Fotograferen verboden
ISO code: P029

 

Waarschuwing (geel)

Een waarschuwingspictogram duidt potentiële gevaren en mogelijke risico’s aan.

Ze zijn driehoekig en de achtergrondkleur is signaalgeel. Het symbool moet een zwarte contrastkleur zijn.

Voor algemene gevaren zijn bepaalde symbolen vastgelegd in de wetgeving. Gevaren waarvoor geen speciale symbolen bestaan, worden aangeduid met het algemene gevarensymbool.

Om de veiligheid van jouw medewerkers zo goed mogelijk te garanderen, kan je best een beroep doen op aanvullende waarschuwingstekens. Zo kan je het mogelijke gevaar veel concreter aangeven.

Bekijk alle waarschuwingspictogrammen

pictogram waarschuwing pictogram waarschuwing explosieve stoffen pictogram waarschuwing radioactieve stoffen
Waarschuwing
ISO code: W001
Explosieve stoffen
ISO code: W002
Radioactieve stoffen
ISO code: W003
pictogram waarschuwing laserstralen pictogram waarschuwing struikelgevaar pictogram waarschuwing biologisch besmettingsgevaar
Laserstralen
ISO code: W004
Struikelgevaar
ISO code: W007
Biologisch besmettingsgevaar
ISO code: W009
pictogram waarschuwing elektrische spanning pictogram waarschuwing verwondingen aan de handen pictogram waarschuwing transportvoertuigen
Gevaarlijke elektrische spanning
ISO code: W012
Verwondingen aan de hand
ISO code: W024
Transportvoertuigen
ISO code: W014
pictogram waarschuwing giftige stoffen pictogram waarschuwing warm oppervlak pictogram waarschuwing ontvlambare stoffen
Giftige stoffen
ISO code: W016
Warm oppervlak
ISO code: W017
Ontvlambare stoffen
ISO code: W021
pictogram waarschuwing scherpe elementen pictogram waarschuwing bijtende stoffen  
Gevaar voor scherpe elementen
ISO code: W022
Bijtende stoffen
ISO code: W023
 

 

Gevarensymbolen - CLP pictogrammen

Gevaarlijke stoffen vormen een grote bron van risico’s op iedere werkplek.

Door juiste pictogrammen in aan te brengen op bijvoorbeeld verpakkingen, kan je gevaarlijke stoffen meteen identificeren en ongevallen of beroepsziekten vermijden. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de CLP wetgeving.

Bekijk alle gevarensymbolen

gevarensymbool explosiegevaar gevarensymbool ontvlambaar gevarensymbool oxiderend
Explosiegevaar
ISO code: GHS01
Ontvlambaar
ISO code: GHS02
Oxiderend
ISO code: GHS03
gevarensymbool gassen onder druk gevarensymbool bijtende stoffen gevarensymbool acuut toxisch
Gassen onder druk
ISO code: GHS04
Bijtende stoffen
ISO code: GHS05
Acuut toxisch
ISO code: GHS06
gevarensymbool toxisch gevarensymbool schadelijk voor de gezondheid gevarensymbool gevaarlijk voor het milieu
Toxisch
ISO code: GHS07
Schadelijk aan de gezondheid
ISO code: GHS08
Gevaarlijk voor het milieu
ISO code: GHS09