• Home
 • Nieuws
 • Pbm wetgeving deel 2: fabrikantenverordening eu 2016/425

PBM Wetgeving Deel 2: Fabrikantenverordening EU 2016/425

Veel mensen denken dat een productnorm de wet is waaraan ze moeten voldoen.

We begrijpen waarom je dat zou denken, maar het is niet zo.

In deel 1 van de PBM Wetgeving serie kon je lezen dat een norm een hulpmiddel is om te tonen dat je conform bent aan de Europese PBM wetgeving.

Binnen deze Europese wetgeving zijn er twee richtlijnen en verordeningen uitgedacht waaraan enerzijds fabrikanten, anderzijds gebruikers wél moeten voldoen.

 • Fabrikantenverordening EU 2016/425
 • Gebruikersrichtlijn 89/656/EEG

In dit deel duiken we in de Fabrikantenverordening en lees je wat ze wel en niet inhoudt.

 • Verordening versus richtlijn
 • Voor wie bedoeld?
 • Wat is de inhoud?
 • Wat is de inhoud niet?
 • Verwante documenten

Verordening of richtlijn?

De “nieuwe” EU 2016/425 verordening mag je niet meer een richtlijn noemen.

Waarom is dat nu zo belangrijk?

Een verordening moet namelijk niet meer in nationale wetgeving omgezet worden. Ze is meteen van kracht in alle landen van de Europese Unie.

Bij een richtlijn moet dat wel.

De gebruikersrichtlijn wordt bijvoorbeeld verder uitgewerkt in België in de Codex. In Nederland spreekt men over de Arbowetgeving en in Frankrijk over Le Code du Travail.

Voor wie bedoeld?

De verordening beschrijft de vereisten voor het op markt brengen van PBM’s.

Het zijn dus vooral de fabrikanten en distributeurs die aangesproken worden in deze verordening.

Voor gebruikers van PBM’s is deze tekst minder interessant omdat zij weinig boodschap hebben aan welke certificatieprocedure van toepassing is op welk type PBM.

Wat is de inhoud?

Welke zaken vind je allemaal terug in deze Verordening?

Dit zijn de belangrijkste:

PBM Categorieën

De verordening deelt de risico’s in in drie PBM categorieën (I, II en III) en beschrijft voor deze 3 groepen de verschillende procedures:

 

Categorie I zijn wel gedefinieerde risico’s van oppervlakkige aard zoals regenkleding of eenvoudige wegwerphandschoenen. De fabrikant mag deze PBM’s zelf certificeren.

Hij stelt wel een conformiteitsverklaring op waarmee hij verklaart dat het product (na de nodige testen) voldoet aan de Europese verordening. Er is geen typekeuringscertificaat van een onafhankelijk notified body nodig.

Het product is wel voorzien van een gebruikersinstructie.

 

Categorie III bestaat uit welomschreven levensbedreigende en onomkeerbare risico’s zoals ademhalingsbescherming of gehoorbescherming.

Hiervoor is niet alleen een typekeuring, conformiteitsverklaring en handleiding verplicht, maar ook een systeem voor kwaliteitsopvolging waarbij de fabrikant kan kiezen uit een jaarlijkse gedeeltelijke hertesting of een audit.

 

Categorie II omvat alle risico’s die noch in I noch in III worden opgesomd. Bijvoorbeeld snijbestendige handschoenen of veiligheidshelmen.

Hiervoor is een typekeuring, conformiteitsverklaring en handleiding verplicht.

Algemene veiligheidsvereisten

Verder bevat deze wetgeving de zogenoemde essentiële veiligheidsvereisten waaraan PBM’s moeten voldoen. Dat zijn enerzijds algemene vereisten voor alle types PBM’s zoals bijvoorbeeld

 • dat het PBM zelf geen schadelijke effecten mag veroorzaken,
 • zo comfortabel mogelijk moet zijn,
 • de correcte bescherming moet bieden voor het ontwerp (beoogd gebruik).

Anderzijds wordt in algemene bewoording voor alle risico’s toegelicht hoe een PBM bescherming kan bieden.  Een voorbeeld maakt dit duidelijker:


 

Wat er in een gebruikersinstructie moet komen, is ook hier omschreven in algemene bewoording.

Wat is de inhoud niet? – misverstanden

In deze Europese wettekst staat niet omschreven welk PBM volgens welke norm moet getest worden. Om aan de essentiële veiligheidsvereisten te voldoen, is het testen volgens geharmoniseerde normen de gemakkelijkste methode. Het is echter geen verplichting.
 

Hierin staat evenmin welk resultaat een PBM moet halen voor een specifieke toepassing.

Als preventieadviseur is het niet altijd eenvoudig om de link te leggen tussen een werkomstandigheid en het geschikte PBM. Het kan helpen als je weet hoe de testen in elkaar zitten en de waarden van de klassen beter begrijpt.

Wij maakten hiervoor een complete gids die vertrekt vanuit de risico’s en de gebruikerswetgeving en de brug maakt naar bescherming en de fabrikanten wetgeving.

 

Deze wettekst is bovendien ook niet de plek waar je vindt of fittesten en lektesten jaarlijks nodig zijn of niet.

Verwante documenten

 • De geharmoniseerde Europese normen vormen een invulling van de essentiële veiligheidsvereisten uit deze Europese wettekst.
 • De gebruikerswetgeving als het gaat over het gebruik van PBM’s.
 • Een conformiteitsverklaring
 • Certificaat van EU-typeonderzoek
 • Een gebruikershandleiding