• Home
  • Nieuws
  • Wat is het verschil tussen stofmaskers p1, p2 en p3?

Wat is het verschil tussen stofmaskers P1, P2 en P3?

De manier van filtering van een stoffilter kan vergeleken worden met die van een zeef. Hoe fijner de zeef, hoe beter de filtering. Het nadeel van een zeer goede filter is dat de gaatjes waardoor men moet ademen kleiner zijn, en dat men dus meer moeite moet doen om te ademen. De ademhalingsweerstand is groter bij een fijne filter dan bij een grove.

P1

Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de structuur van de ademhalingswegen. Denk aan steengruis, houtsplinters, ...

P2

Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Te gebruiken bij schadelijk stof zoals dat van gipsplaten, of meelstof.

P3

Hogere concentraties schadelijk stof dat ademhalingswegen kan aantasten. Denk aan fijnstof. Voor hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kankerverwekkende stoffen, deeltjes van radioactieve stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen neemt men best een P3 filter met volgelaatsmasker.

Extra mogelijkheden bij stofmaskers

Dolomiettest: D

Wegwerpstofmaskers zijn in principe slechts één keer te gebruiken. Maskers met de vermelding D hebben echter de dolomiettest ondergaan en kunnen meer dan één shift binnen dezelfde dag worden gebruikt.

Reusable / Nonreusable:  R/NR

Deze classificïering hangt voornamelijk af van het al dan niet aanwezig zijn van een volledige afdichtingsring aan de binnenkant van het masker. Indien het masker deze afdichting heeft kan het worden gereinigd en worden hergebruikt de dag erna.

Uitademventiel (Valve): V

Een uitademventiel bij een masker heeft meerdere comfortverhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen binnenin het masker, temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker. Half- en volgelaatsmaskers hebben dit meestal standaard.

Wanneer zijn stofmaskers verzadigd?

Aangezien stoffilters werken volgens het principe van mechanische filtratie zal een stoffilter verzadigd zijn wanneer de inademweerstand verhoogt. Indien men dit waarneemt, dient men de filter onmiddellijk te vervangen.