Sensibiliseringscampagnes

Veiligheid: stof tot nadenken

Veiligheid: stof tot nadenken

18-12-2011

 

Met deze slagzin gaan aan de slag om u te helpen uw werknemers te sensibiliseren aangaande veiligheid en welzijn.

Sommige dingen mogen best een gewoonte worden

Sommige dingen mogen best een gewoonte worden

19-12-2011

Met deze slagzin gaan we aan de slag om u te helpen uw werknemers te sensibiliseren aangaande veiligheid en welzijn.

Veiligheid draait niet om creativiteit

Veiligheid draait niet om creativiteit

20-12-2011

Met deze slagzin willen we uw aandacht vestigen op het belang van een juist gebruik van PBM’s. Creativiteit is belangrijk in het leven en werk van medewerkers, en ook op het vlak van veiligheid wordt er soms al eens creatief omgesprongen met de regels.

Papieren veiligheid beschermt niet

Papieren veiligheid beschermt niet

21-12-2011

Met deze slagzin willen we uw aandacht vestigen op het feit dat het niet volstaat om een hoofdstuk over veiligheid op te nemen in de missie van de organisatie. Veiligheid is iets wat moet leven in de ganse organisatie: van directie tot de medewerkers op de vloer.

Elke beslissing heeft zijn gevolgen

Elke beslissing heeft zijn gevolgen

22-12-2011

Mis de belangrijke momenten niet! Met deze slagzin willen we uw aandacht vestigen op het belang van een juist gebruik van PBM’s. Fout gebruik van PBM’s is daarom ook één van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. Gehoorkappen horen nu eenmaal op je oren, handschoenen aan je handen, schoenen aan je voeten,….

Hang niet het beest uit op het werk!

Hang niet het beest uit op het werk!

01-11-2012

Dieren beschikken over capaciteiten die hen behoeden voor de gevaren die hen omringen. Ook de mens bezit zo een aantal natuurlijke beschermingsmechanismen, maar deze zijn uiteraard niet afgestemd op de industriële omgeving waarin de mens vandaag de dag vertoeft.