100% Veilig werken doe je zelf!

Vaak hebben werknemers wel alle persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken voorhanden, maar worden ze niet of foutief gebruikt. Of ze brengen zichzelf in gevaar door onoplettendheid of een onbezonnen handeling. Daarom willen we met deze motivatiecampagne medewerkers bewust maken van de mate waarin het eigen gedrag en attitude de veiligheid op de werkvloer – voor henzelf en voor de collega’s - kan verhogen. De campagne bestaat uit een aantal gratis communicatiemiddelen zoals affiches, motivatiebrieven, foto’s, ... , die u hier kan downloaden.