Veilig werken is eenvoudig

Veilig werken kan eenvoudig zijn, maar soms kan een geheugensteuntje geen kwaad!

Stap je de werkvloer op, dan moet  je je veiligheidsschoenen aanhebben, je veiligheidsbril en/of je oorkap op, …. Dat weet je best, maar in de drukte die de werkvloer met zich meebrengt, gaan de gedachten soms even een andere kant op.

Vandeputte helpt je graag om te denken aan je persoonlijke beschermingsmiddelen, want een kleine vergetelheid kan grote gevolgen hebben. Daarom hebben we een aantal opzichtige pictogrammen ontwikkeld.

Deze campagne bestaat uit 6 affiches met eenvoudige oproepen om een bepaald persoonlijk beschermingsmiddel te dragen.