De keuze is aan u!

Te vaak horen we dat medewerkers, de persoonlijke beschermingsmiddelen die hen ter beschikking worden gesteld, uiteindelijk toch niet dragen. De redenen daarvoor zijn zeer uiteenlopend en divers: "Ze zitten niet gemakkelijk", "Ik zie er niet cool uit", etc.

Hoewel het vanzelfsprekend lijkt om de juiste bescherming te dragen, blijkt men toch niet altijd de juiste keuze te maken. Pas wanneer de gevolgen gedragen moeten worden, gaat men over tot actie.

Vandeputte wilt u  bewust maken van uw keuze en de gevolgen ervan. Daarom hebben we deze motivatiecampagne "De keuze is aan u" ontwikkeld. Ze bestaat uit een aantal gratis communicatiemiddelen zoals affiches, afbeeldingen en brieven, die u hieronder kan downloaden.