Vullen en herkeuren van persluchtflessen

Waarom persluchtflessen laten keuren?

Het is wettelijk verplicht om persluchtflessen voor ademlucht 5-jaarlijks te laten herkeuren tot het einde van de levensduur is bereikt.

Deze verplichting geldt voor zowel stalen als composiet flessen. Voor oudere composietflessen kan de termijn zelfs nog op 3 jaar vastgelegd zijn.

Vraag je onderhoud aan

Wat houdt de keuring in?

Volgende stappen worden uitgevoerd bij herkeuring van een persluchtfl es:

  • Eventueel resterende lucht wordt met een compressor afgelaten
  • Demontage van de kraan
  • Versturen en ophalen bij een officiële keuringsinstantie
  • Montage van de kraan
  • Vullen van de persluchtfles
  • Vervanging van de O-ring van de kraan
  • Voorzien van een stop en verzegeling
  • Opmaken van een testrapport
  • Registratie van de persluchtfl es, alsook de uitgevoerde werkzaamheden in de Vandeputte database.

Naast het standaard herkeuren kan je ook nieuwe kranen en stoppen laten monteren. Aanpassingen, zoals het aanbrengen van een uistroombeveiliging kunnen wij ook uitvoeren.

In geval van een afkeuring staan we in voor de vernietiging van de afgekeurde flessen en het aanleveren van het nodige bewijs van vernietiging.

De voorbereiding en nazorg van herkeuring van flessen kan enkel in onze eigen werkplaats gebeuren. De keuring zelf wordt uitgevoerd in samenwerking met de erkende keuringsinstantie.

Welke persluchtflessen kunnen we keuren?

Alle persluchtflessen voor ademlucht kan je laten herkeuren.

De herkeuring is immers merkonafhankelijk. In het geval van stalen flessen kunnen deze - indien vereist na controle - ook worden gestraald aan de binnenkant en opnieuw geschilderd worden.