Nieuws

Omzetting Europese richtlijn kunstmatige optische straling

Omzetting Europese richtlijn kunstmatige optische straling

11-06-2010
Het koninklijk besluit van 22 april 2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van kunstmatige optische straling op het werk beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften
Veilig gebruik van een harnasgordel

Veilig gebruik van een harnasgordel

11-06-2010
Naar aanleiding van een ongeval met het gebruik van een veiligheidsharnas in Groot-Brittannië zou het gebruik ervan in vraag kunnen gesteld worden. Dit is echter niet nodig als het gebruik van het harnas maar oordeelkundig gebeurt.
Gevaarlijke producten, niet om mee te spelen

Gevaarlijke producten, niet om mee te spelen

11-06-2010
In het kader van de Postacademische Opleiding Veiligheidskunde Overgangsniveau 2003-2004 hebben we een groep samengesteld van zes personen om een cd-rom te ontwikkelen met betrekking tot gevaarlijke producten. Het doel van het werk was een tool te maken rond het onderwerp dat jongeren tussen 16 en 18 jaar aanspreekt. 
Veiligheid voor mens en machine

Veiligheid voor mens en machine

09-06-2010
Kostenverhoging of zinvolle investering?
Europese richtlijn over prikongevallen

Europese richtlijn over prikongevallen

09-06-2010
De Europese ministers van sociale zaken en werkgelegenheid hebben op 8 maart 2010 een richtlijn goedgekeurd die verwondingen en infecties ten gevolge van prikongevallen in de gezondheidssector moet voorkomen.