Nieuws

Welzijn op het werk: verandering aan de wetgeving

Welzijn op het werk: verandering aan de wetgeving

11-06-2010
Halfjaarlijks organiseert Amelior een ‘upgrade’ voor preventieadviseurs. Tijdens de editie van het vorige semester werden de nieuwe wetgeving en de toepassing ervan uitgebreid toegelicht.
Bescherming tegen optische bestraling in arbobesluit

Bescherming tegen optische bestraling in arbobesluit

11-06-2010
Om werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn over kunstmatige optische straling. Deze straling
Omzetting Europese richtlijn kunstmatige optische straling

Omzetting Europese richtlijn kunstmatige optische straling

11-06-2010
Het koninklijk besluit van 22 april 2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van kunstmatige optische straling op het werk beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften
Veilig gebruik van een harnasgordel

Veilig gebruik van een harnasgordel

11-06-2010
Naar aanleiding van een ongeval met het gebruik van een veiligheidsharnas in Groot-Brittannië zou het gebruik ervan in vraag kunnen gesteld worden. Dit is echter niet nodig als het gebruik van het harnas maar oordeelkundig gebeurt.
Gevaarlijke producten, niet om mee te spelen

Gevaarlijke producten, niet om mee te spelen

11-06-2010
In het kader van de Postacademische Opleiding Veiligheidskunde Overgangsniveau 2003-2004 hebben we een groep samengesteld van zes personen om een cd-rom te ontwikkelen met betrekking tot gevaarlijke producten. Het doel van het werk was een tool te maken rond het onderwerp dat jongeren tussen 16 en 18 jaar aanspreekt. 
Veiligheid voor mens en machine

Veiligheid voor mens en machine

09-06-2010
Kostenverhoging of zinvolle investering?
}