Nieuws

Webrubriek van het Europees Agentschap over de bouwsector

Webrubriek van het Europees Agentschap over de bouwsector

14-06-2010
De bouw is een van de veeleisendste en gevaarlijkste sectoren in Europa, met alarmerende cijfers op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.
Werken bij koude temperaturen

Werken bij koude temperaturen

14-06-2010
Lage temperaturen kunnen negatieve gevolgen hebben voor het werk. Wat zijn de wettelijke grenzen en beneden welke temperaturen mag men niet meer werken?
Werken in de warmte

Werken in de warmte

14-06-2010
Veel werknemers hebben op het werk te maken met hitte. Dat kan er onder andere toe leiden dat ze meer fouten maken, waardoor het risico op ongevallen toeneemt.
Nieuwe normen voor beschermende kledij

Nieuwe normen voor beschermende kledij

14-06-2010
Mei 2009 De gekende Europese Normen (EN) voor beschermende kledij worden stapsgewijze vervangen door nieuwe ISO-normen. In Europa maken van oudsher EN-normen de dienst uit als basis voor het certifiëren van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
Bovengrondse elektriciteitsleidingen

Bovengrondse elektriciteitsleidingen

11-06-2010
Boven veel landbouwbedrijven lopen elektriciteitsleidingen. Deze leidingen vormen een gevaar voor werknemers in de landbouw. Wanneer werknemers deze leidingen aanraken of er zelfs maar in de buurt komen (elektriciteit kan overslaan), bij gebruik van landbouwmachines
Welzijn op het werk: verandering aan de wetgeving

Welzijn op het werk: verandering aan de wetgeving

11-06-2010
Halfjaarlijks organiseert Amelior een ‘upgrade’ voor preventieadviseurs. Tijdens de editie van het vorige semester werden de nieuwe wetgeving en de toepassing ervan uitgebreid toegelicht.
}