• Home
  • Nieuws
  • Hoe bescherm je jezelf bij werken met silicium?

Hoe bescherm je jezelf bij werken met silicium?

GVS stofmasker

Veel dagdagelijkse grondstoffen, zoals zand, kwarts, steen, … bevatten een mineraal dat aanvankelijk onschuldig lijkt, maar bij blootstelling een stille en vernietigende impact kan hebben op de gezondheid van mensen: silicium.

Deze verraderlijke stof kan leiden tot een ernstige en vermijdbare longaandoening genaamd silicose. In dit artikel gaan we dieper in op stappen die genomen kunnen worden om deze aandoening te voorkomen.

 

Silicium: een sluipmoordenaar

Silicium, het tweede meest voorkomende element in de aardkorst, wordt vaak aangetroffen in de vorm van silica (siliciumdioxide) en wordt veel gebruikt in industrieën variërend van de bouw tot de elektronica. Bij bewerkingen zoals snijden, schuren, zagen en polijsten van siliciumhoudende materialen kan er fijn stof vrijkomen dat respirabele kristallijne silica (RCS) bevat. Inademing van de stof kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals silicose (stoflongen), longkanker en andere ademhalingsaandoeningen.

Onderzoek stelt vast dat tot 20% van de medewerkers binnen deze sectoren silicose kan ontwikkelen als gevolg van langdurige blootstelling aan zelfs minimale hoeveelheden silicium.

In China werden tussen 1991 en 1995 jaarlijks 24.000 sterfgevallen gemeld als gevolg van silicose. In het Verenigd Koninkrijk zijn er jaarlijks zo'n 4.000 sterfgevallen door COPD, waaronder silicose, als gevolg van blootstelling op de werkplek. Artsen beschouwen silicose als de op een na ernstigste beroepsmatige longaandoening, na asbest.

GVS gasmasker

 

Hoe je medewerkers beschermen?

Gelukkig bestaan er maatregelen die zowel bedrijven als individuen kunnen nemen om blootstelling aan silicium te voorkomen en zo silicose te vermijden.

Het minimaliseren van de blootstelling aan respirabel kristallijn silica begint bij veilige werkmethoden en het correct gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Enkele belangrijke maatregelen om veilig te werken met silicium zijn:

  • Vermijd stofvorming: Gebruik geschikte apparatuur en technieken om stofvorming te minimaliseren, zoals nat zagen of boren in plaats van droog, en gebruik van stofafzuigsystemen.
  • Ventilatie: Werk in goed geventileerde ruimtes of gebruik lokale afzuiging om stofconcentraties te verminderen.
  • Hygiëne: Was handen en gezicht grondig na het werken met silicium houdende materialen, en vermijd het eten en drinken op de werkplek.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: Draag PBM’s, zoals ademhalingsmaskers, veiligheidsbrillen, handschoenen en beschermende kleding.

 

Ontdek de PBM’s die beschermen tijdens werken met silicium

 

Conclusie

Silicose vormt een sluipende bedreiging en legt een zware last op industrieën die afhankelijk zijn van silicium houdende materialen. Het waarborgen van veilig werken met silicium is essentieel om de gezondheidsrisico's te verkleinen.

Met de juiste veiligheidsmaatregelen en ademhalingsbescherming, kunnen medewerkers in siliciumafhankelijke sectoren hun gezondheid beschermen.