• Home
 • Nieuws
 • Voordelen van livestreaming bodycams voor noodhulpteams

Voordelen van livestreaming bodycams voor noodhulpteams

Bodycams worden over de hele wereld in een groot aantal sectoren en bedrijfstakken gebruikt waaronder paramedici, brandweerlieden en andere noodhulpteams.

Een bodycamera dragen heeft een aantal grote voordelen:

 • Ze bieden bescherming van het personeel
 • Ze bieden bewijsmateriaal of bescherming bij ongegronde klachten
 • Ze bieden nieuwe manieren om te communiceren en ondersteunen

Met het dragen van livestreaming bodycams tijdens reddingsoperaties beschermen noodhulpteams zichzelf en worden ze ondersteund waar en wanneer dan ook.

Uitdagingen voor reddingsteams in noodsituaties

Er bestaan ernstige complicaties bij zoek- en reddingsoperaties, aangezien deze vaak over uitgestrekte gebieden worden uitgevoerd, met kleine teams die gegevens verzamelen en vergaren, en bevelvoering en controle op afstand.

Een studie van bijna tien jaar geleden benadrukte al dat sociale en ecologische kwetsbaarheden het aantal en de complexiteit van noodsituaties vergroten. Hierdoor is een herevaluatie nodig van de manier waarop belanghebbenden samenwerken en communiceren. Het communiceren en delen van cruciale en relevante gegevens is complex en tijdrovend waardoor er nieuwe technologieën onderzocht moeten worden om dit te ondersteunen en te verbeteren.

Na de ramp met de orkaan Katrina in de Verenigde Staten ontdekten de autoriteiten dat inefficiënte communicatie en het delen van gegevens ernstige obstakels vormden voor een goede hulpverlening. Dit had aanzienlijk verbeterd kunnen worden door realtime gegevens zoals GPS-locaties en beeldmateriaal.

Momenteel spreken we over ernstige beperkingen in termen van:

 • De coördinatie van grootschalige civiele operaties
 • De veiligheid van burgers en vrijwilligers
 • Ogen in het veld, hoe meer hoe beter
 • Een centrale commandopost die vaak in het duister tast, zonder de laatste informatie uit het veld

In Europa bleek, uit verslagen over de afhandeling van noodmaterialen op zee tijdens de migrantencrisis, dat het grootste probleem de kwantiteit en kwaliteit van de communicatie was. Veel teams uit verschillende landen die in dezelfde wateren opereren, leiden tot versplinterde, lukrake en onvolledige communicatie. Dit resulteert in minder doeltreffende operaties en verhoogde risico's tijdens kritieke momenten.

Commandant Sirio Faé van het Rome Maritiem Reddingscoördinatiecentrum (MRCC) zegt dat communicatie, vooral in termen van kwantiteit, de grootste uitdaging vormt bij Search and Rescue (SAR) operaties. We moeten in staat zijn om de hoeveelheid overbodige informatie te verminderen waardoor er gefocust kan worden op wat direct betrokken is bij de coördinatie van SAR-operaties.

Livestreaming bodycams ter ondersteuning en verbetering van reddings- en hulpverleningsoperaties

Het is gebleken dat live body-camera's de kwantiteit en kwaliteit van de communicatie- en informatiestroom aanzienlijk verbeteren, wat resulteert in betere besluitvorming en ondersteuning van veldteams. Een studie uit 2021 naar livestreaming bodycamera’s en bijbehorende software voor gegevensbeheer toont de grote belofte van bodycams voor reddingsteams. Er werden verschillende veldproeven uitgevoerd waarbij de bodycams voortdurend gegevens verzamelden in de vorm van videobeelden, foto's en GPS-coördinaten die rechtstreeks naar de centrale commandopost werden gestuurd. Deze aanpak biedt grote voordelen voor reddingsoperaties, aangezien het hele team van managers, operators en eerstelijnspersoneel:

 • Voortdurend en onmiddellijk op de hoogte was van de laatste ontwikkelingen en veranderingen in het vakgebied
 • Altijd in visuele, live communicatie met elkaar was, waardoor meer ogen de bevindingen in het veld in real time kunnen analyseren
 • Sneller kunnen oordelen, waardoor snellere ondersteuning en zo nodig directe bijsturing van veldteams mogelijk is
 • Punten van belang of bewijs kunnen markeren en aantekeningen kunnen maken naast live gestreamde bodycambeelden voor een effectievere registratie en communicatie

Het is algemeen bekend dat beelden, vooral realtime beelden, effectiever zijn in het overbrengen van complexe ontwikkelingen ter plaatse.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Livestreaming van bodycambeelden vermindert de behoefte aan verbale communicatie via de radio, waardoor kostbare tijd wordt bespaard in cruciale momenten. Verschillende noodhulpteams beschikken al over livestreaming drones om beter te communiceren en opereren. Het is slechts een kwestie van tijd voordat livestreaming bodycams meer worden ingezet tijdens reddingsoperaties. Met de extra ondersteuning van experts die frontlinehulpverleners in realtime begeleiden en adviseren, kunnen meer levens worden gered en kunnen operaties worden verbeterd.

Livestreaming van lichaamscamera's kan ook toekomstige noodoperaties ten goede komen, aangezien alles kan worden opgenomen, gedeeld en kan worden geanalyseerd om achteraf te gebruiken voor trainingsdoeleinden. De ervaring van ZEPCAM-gebruikers die lichaamscamera's inzetten om eerstehulpverleners te trainen, hebben volgende voordelen aangehaald:

 • De bodycambeelden legden details of elementen vast die niet tijdens de oefeningen, maar achteraf werden geanalyseerd. Meer gegevens betekenden verdere verbeteringen van frontlijnacties.
 • Bodycambeelden zijn waardevol om cursisten hun acties te laten zien en resultaten vast te stellen, met tagging en aantekeningen ingebouwd in de bodycam videobeheersoftware.
 • Bodycams bieden een totaalbeeld van elke reddingsoperatie, waarbij de livestreaming bodycam de communicatie tussen de commandopost en het veld ondersteunt en hen voorziet van cruciale informatie in realtime.

Elk jaar worden nieuwe technologieën ontwikkeld en toegepast om reddingsoperaties in noodsituaties te verbeteren. Livestreaming bodycams zijn baanbrekend en maken directe en volledige overdracht van cruciale veldgegevens mogelijk. Daarnaast ondersteunen ze de besluitvorming op afstand en bieden ze een betere ondersteuning aan reddings- en reactieteams in noodsituaties over de hele wereld.

Bron: ZEPCAM

Ontdek de ZEPCAM bodycams