• Home
 • Nieuws
 • Eerste hulp bij chemische brandwonden

Eerste hulp bij chemische brandwonden

Chemische brandwonden ontstaan door de inwerking van chemicaliën op de huid en de weefsels daaronder. Hierdoor kan de chemische stof in de bloedbaan terecht komen.

Het is essentieel om zulke wonden snel en correct te behandelen. Wanneer je medewerkers in contact kunnen komen met gevaarlijke chemische stoffen, zijn preventieve maatregelen om hun veiligheid te waarborgen dan ook noodzakelijk.

Wat zijn chemische brandwonden?

We onderscheiden twee categorieën van chemische stoffen die door direct contact verbranding kunnen veroorzaken, met name bijtende stoffen en irriterende stoffen. De chemische verbranding wordt veroorzaakt door contact tussen de agressieve stof en de huid of de ogen.

Er bestaan 6 soorten agressieve chemische reacties:

 • Zure reactie: H+
 • Basische reactie: OH-
 • Oxidatiereactie: transfer E-
 • Reductiereactie: transfer E-
 • Chelaatvormende reactie: Ca++
 • Oplosreactie: Aceton, Ethanol

 

Na contact met de huid dringt een deel van de chemische stof in het weefsel binnen en zet vernietiging van de cellen in gang.

 

Bij alle chemische brandwonden komen dezelfde 3 fasen terug:

 • Er is contact tussen de chemische stof en het lichaam
 • Binnen de 60seconden na het contact dringt de chemische stof door tot de onderliggende huidlagen en weefsels.
 • Er vindt een reactie plaats waarbijde cellen in de huid beschadigd worden.

Een aantal factoren beïnvloeden de snelheid van het binnendringen van de stof:

 

 • Het type product en de concentratie ervan
 • De temperatuur van de chemische stof
 • De blootstellingsduur

 

Om de gemorste stof doeltreffend te verwijderen, zal deze dus niet alleen van het oppervlak moeten worden weggehaald, maar zal ook de binnengedrongen vloeistof in het weefsel moeten worden aangepakt. Snel en correct reageren is noodzakelijk om verdere schade te voorkomen.

 

Hoe handelen na contact met een chemische stof?

De enige manier om de voortgang van de verbranding een halt toe te roepen is langdurig spoelen. Spoelen met water is goed, maar er zijn efficiëntere methodes:

Water zal de chemische stof wel verdunnen, waardoor de agressiviteit van het product afneemt. Bij geconcentreerde stoffen die erg snel binnendringen (interventietijd van 10 seconden) komt water echter vaak te laat. Diphoterine® is het meest aangewezen spoelmiddel bij chemische brandwonden. Het kapselt de chemische stof in, waardoor ze geen verdere schade meer kan aanrichten.

3 belangrijke tips:

Kortom:

 • Snel handelen is het allerbelangrijkste
  Een chemische brandwonde moet binnen de 60 seconden behandeld worden om verdere schade te vermijden. Zorg daarom dat je medewerkers ten allen tijde de juiste middelen bij de hand hebben.
 • Spoel zo lang mogelijk

Hou rekening met een spoeltijd van minstens 3 tot 5 keer de duurtijd van het contact met de chemische stof.

 • Wees alert voor onderkoeling
  Een slachtoffer kan tijdens het spoelen met koud water in shock gaan of onderkoelingsverschijnselen vertonen. Diphoterine® verkleint het risico op onderkoeling, doordat het veel gerichter spoelt dan een douche of een kraan.

Spoel je toch met water? Doe dit dan bij voorkeur met water op lichaamstemperatuur.

 • Vraag medisch advies

Na langdurig spoelen contacteer je best een dokter voor verder medisch advies.

Wat is Diphoterine en hoe werkt het?

Diphoterine® is een polyvalent product, dat gebruikt kan worden bij contact met alle chemische stoffen. Het legt als het ware een beschermlaag rond de chemische stof en maakt de binnengedrongen chemicaliën pH-neutraal. Zo voorkomt het de spreiding van chemicaliën in de weefsels en gaat het eveneens de spreiding via de bloedbaan tegen. Vervolgens trekt het de chemische stof uit de huid en de weefsels zodat een chemische reactie in veel gevallen vermeden kan worden.. Door de productie en verpakking in steriele omstandigheiden, is onderhoud of vervanging slechts om de twee jaar nodig.

Diphoterine is beschikbaar in verschillende vormen en formaten. Zo zijn er oogspoelflessen, mobiele douches, spuitbussen en ook muurhouders die op de werkplek bevestigd worden. Deze verschillende formaten en verpakkingen zijn zeer bewust uitgedacht om ervoor te zorgen dat er steeds een Diphoterine® oplossing beschikbaar is.

Probeer het zelf uit

Tijdens onze workshops leer je zelf hoe je chemische brandwonden en spills best behandelt. Ontdek er alles over of schrijf je meteen in.

 

Schrijf je in voor de workshop