Historiek

Historiek

Vandeputte groeide de voorbije zevenenzestig jaar uit van een Belgisch familiebedrijf in Boechout tot een Europese expert in industriële veiligheid en welzijn. De onderneming bouwde een bijzondere expertise op in de ontwikkeling en distributie van producten en diensten die de veiligheid en het welzijn op de werkvloer optimaliseren.

Het begon allemaal in 1947 toen moeder Vandeputte het initiatief nam om, samen met haar vijf zonen, een bedrijf op te starten dat zich richtte op de pret-à-porter mode. Ook de productie van handtassen behoorde tot de activiteiten van Vandeputte.

Wanneer klanten informeerden naar de mogelijkheid om veiligheidshandschoenen en gaspakken te maken, werd een verschuiving in de productie doorgevoerd. Amper drie jaar later had het bedrijf zich volledig gericht op de productie van veiligheidshandschoenen en –kleding. Maar vooraleer Vandeputte veiligheidskleding kon verkopen, moest het idee van veiligheid zelf verkocht worden.

De onveilige oorlogsperiode was immers net achter de rug en wanneer er vrede heerst, wordt alles per definitie als veilig beschouwd. Veilige werkomstandigheden werden als een pure luxe beschouwd, want men begreep niet dat onveilige werkomstandigheden veel geld kosten. Overtuigende economische studies in dit verband werden pas veel later gemaakt. De doorslaggevende factor om het belang van veiligheid in te zien, bleek uiteindelijk het menselijke en sociale aspect van veilige werkomstandigheden te zijn

De geschiedenis van Vandeputte loopt verder parallel met de evolutie van de veiligheidsvoorschriften. Vanaf de jaren vijftig werden wettelijke voorschriften en bepalingen opgesteld en veranderde het industriële koopgedrag inzake veiligheid volledig. Dit zette Vandeputte ertoe aan zijn productie te diversifiëren en zijn klanten een volledige waaier van veiligheidsproducten aan te bieden.

Tijdens de laatste decennia, hebben de werkgevers, de werknemers en de overheden meer en meer belang besteed aan veiligheid op het werk. Deze mentaliteitswijziging liet Vandeputte toe uit te groeien tot marktleider in de BeNeLux.

Met een totaalaanpak op vlak van veiligheid en welzijn stelt de onderneming bedrijven in staat om hun sociale verantwoordelijkheid tegenover hun medewerkers op te nemen. Centraal in de filosofie van de groep staat het welzijn van het individu: iedereen heeft recht op een optimale bescherming.